HİZMETLERİMİZ

Belediyemiz bünyesinde verilen desteklerle vatandaşlarımıza pandemi ve sonrasında telefonda veya yüz yüze piskolojik destek hizmetlerimiz.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

  • Okul öncesi öğretmenlerinin, çocuğa yaklaşımı ve önemi
  • Eşinizle ilişkiniz çocuğunuzu nasıl etkiler?
  • Anne- baba tutumlarının çocuğa etkisi
  • Pandemi Dönemi okula uyum (kadınlar İçin)
  • Takıntılarımız ile başetme yöntemleri

HAKKIMIZDA

Biz Kimiz?

Keçiören Aile Terapi Merkezi, Keçiören Belediye Başkanı Sayın Turgut Altınok tarafından sizlere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek için kurulmuştur.

Merkezimiz; aile, kadın, erkek, çocuk, ergen, engelli, yaşlı, göçmen ve dezavantajlı ailelere yönelik, bütüncül danışmanlık hizmeti ile koruyucu, önleyici, geliştirici, destekleyici hizmet vermeyi amaçlayan; meslek etiğine bağlı ve bilimsel ilkeler ışığında hizmete erişim kolaylığını benimseyen, multi-disipliner çalışmayı önemseyen, çalışma disiplini ile ilgili kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde hareket eden bir çatı kurumdur.

Sosyal gelişimi ve değişimi hedefleyen; toplumu ve insanları güçlendiren, katılımcı toplum yapısı içinde; sosyal, ekonomik ve psiko-sosyal haklardan insanların yararlanmasını sağlamayı amaçlayan merkezimiz; bireylerin, ailelerin ve toplumların yaşadıkları çevre koşulları içerisinde kontrolleri dışında gelişen sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesini, sosyal ve psikolojik gereksinimlerinin giderilmesini, sosyal refahlarının ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesini hedeflemektedir.

Merkezimize başvuran danışanlarımızın yaşam tarzına ve öğrenmeye açıklık düzeylerine saygı göstererek, geliştirici ve destekleyici bir danışmanlık metodu kullanmaktayız. Kurum olarak asıl önem verdiğimiz nokta; danışmanlığın anlaşılmaz ve soyut bir içeriğe sahip olması yerine; somut, farkındalık arttırıcı ve kişisel benliği güçlendirici bir hale gelmesini sağlamaktır. Merkezimiz, çözüm odaklı hizmet sunmaktadır. Danışmanlık süreci ve sürecin takibi; kişilerin aktif görev alarak, kendi sorunları hakkında mantıklı çözüm yolları bulması konusunda, uzman desteği ile birlikte farkındalık kazanmallarına olanak sağlamaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Seanslar Ücretli mi?

Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezinden alacağınız her hizmet ÜCRETSİZDİR.

Seans Süreleri Ne Kadardır?

Seanslar 4 ila 8 hafta arasında değişmekte ve 45 dakika sürmektedir. Gerekli görülen hallerde ise uzman tarafından seans sayısı merkezin uzmanlarının da fikri alınarak uzatılabilir. 

Terapi Nedir?

Terapi gerekli eğitimlerini tamamlamış ruh sağlığı profesyonelleri eşliğinde duygularınızı, düşüncelerinizi, hayata bakış açınızı, kendiniz ve diğerleri ile ilgili inançlarınızı, tutumlarınızı, günlük yaşamda sizin bile farkına varmadığınız bilinçdışı itici güçlerinizi fark etmenizi sağlayan bir keşif sürecidir. 
Bu keşif sürecinin en önemli amacı ise yaşadığınız zorluklara karşı iç görü kazanmanız, düşünce ve duygularınızda değişiklik meydana getirmeniz, bu değişiklikleri hayata geçirebilmek için ihtiyacınız olan motivasyonu ve değişim için uygun yolları belirlemektir.
Hepimiz birileri bizi dinlesin, anlasın isteriz. Bu da terapiye gelmemizin sebeplerinden biridir. 
Terapist ile gerçekleştirilen terapi sürecinde ise odak noktası “değişim”dir. 
 

Seanslara Düzenli Gelmek Zorunlu Mudur?

Bireysel ve kişiye özgü bir süreç olan psikoterapide düzen ve devamlılık çok önemlidir. Bireyin kişilik yapısı, geçmiş yaşam deneyimleri, problemin niteliği, kişinin o güne kadarki baş etme yöntemleri ve başa çıkma becerileri, kendisine, diğer insanlara ya da dünyaya yönelik kalıplaşmış inanışları gibi faktörler psikoterapi sürecini etkilemektedir. Bununla beraber kişinin iyileşmeye ya da değişime olan inancı ve motivasyonu, psikoterapist ile danışan arasında kurulan güven ilişkisi, psikoterapinin düzenli devam ediyor olup olmaması iyileşme süresini ve kişinin faydasını artırmaktadır. 

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanı, ayrılık, evlilik ve boşanma gibi süreçlerde sorun yaşayan kişilere danışmanlık hizmeti sağlar. Sorunların çözümüne profesyonel şekilde yaklaşan bu kişiler problemli olan aile bireyi ile görüşürken kendi bakış açısı ile sorunun açıklanmasını talep eder. Aile danışmanı soruna ortak olurken aynı zamanda aile üyelerinin birbirlerini de saygı ile dinleyebilmesini sağlar. Ailenin her bir ayrı üyesi karşı tarafın bakış açısını böylelikle daha iyi anlamaya başlar. Karşılıklı olarak duyguların ve düşüncelerin ifade edilebilmesini sağlayan aile danışmanları, kişilerin olduğu gibi kabul edilmesine, kırıcı davranışlarda bulunmamasına ve beklentilerin açık bir şekilde ifade edilmesine de yardımcı olur.

Psikoloji nedir?

Psikoloji bir ruh bilimidir. İnsan ruh sağlığı ile ilgili eğitim veren üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerinde 4 yıllık psikoloji bölümlerinde, psikolojiye giriş, sosyal psikoloji, psikolojik testler, psikoloji kuramları, psikoloji tarihi, deneysel psikoloji, adli psikoloji gibi birçok farklı konu başlığı altında yeterlilik eğitimleri verilir. 

Psikiyatri nedir?

Tıp fakültesinin bitirilmesinin ardından uzmanlık sınavında tercih edilen tıp dalıdır. Ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen uyumsuzlukları önleme, teşhis ve tedavi etmeyle uğraşan psikiyatri; bir diğer bilim dalı olan psikoloji ile yakından ilişkilidir. Psikiyatristlerin önemli bir kısmı aynı zamanda psikoterapi eğitimi aldıkları için karışıklık terapi yapma ve ilaç yazma yetkisine sahiptirler. 

Psikiyatrist kime denir?

Psikiyatrist, ya da bir başka şekilde ifade edersek, ruh ve sinir hastalıkları uzmanı olan kişiler, aslında tıp doktorudur. Tıp fakültesinden mezun olurlar. Uzmanlık sınavıyla girdikleri psikiyatri asistanlığında 4-5 yıl çalışıp tanı ve tedavi konusunda uzmanlaşırlar. Depresyon, duygudurum bozuklukları, psikotik bozukluklar, anksiyete bozuklukları başta olmak üzere psikiyatrik hastalıkların teşhisi ve tedavisini öğrenirler.

Psikiyatrist ve psikolog arasındaki fark nedir?

En belirgin farklılık psikologlar görüşme yaparak farklı yöntemler dahilinde çözüme ulaşmaya çalışırlar. Bir tıp branşı olan psikiyatri, üniversite sınavında sayısal ağırlıklı puan türüyle öğrenci alır. Psikoloji bölümü ise eşit ağırlık puanla öğrenci kabul eder. Psikoloji, psikiyatrinin aksine sosyal bilimlere yakın durur. Psikiyatrist olmak için önce tıp fakültesi bitirmek, psikolog olmak için ise 4 yıllık lisans bölümünden mezun olmak gerekir. 

Danışmanlık Süresi Boyunca İlaç Kullanmak Zorunda Mıyım?

Terapi ya da danışmanlık süresi zarfında, bir psikiyatrik tedavi devam ediyor ise ilaçların doktor kontrolünde devamlılığı gerekmektedir. Öte yandan terapi/danışmanlık sürecinde gerekli görüldüğü takdirde uzmanlar danışanı gerekli görülen bir kuruma yönlendirme yapmaktadır.

Psikolog İlaç Tedavisi Uygular Mı?

Psikologlar ilaç tedavisi uygulamazlar. Psikologlar belli ekollerde psikoterapi eğitimlerini tamamlamaları halinde psikoterapi uygularlar.

Kaç Seans Terapiye Gelmem Gereklidir?

Bireyin olaylarla baş etme mücadelesi ve danışmanlık sürecinde gösterdiği performansa dayalı olarak seanslar farklılık göstermektedir. En az 4 seasn mutlak devamlılık gerekmektedir. 

Bilgilerimin Gizliliği Nasıl Emin Olabilirim ?

Başvuru esnasında danışmada alınan bilgilerin dışında uzmanların yaptığı görüşmeler neticesinde edindiği bilgiler meslek etiği içerisinde 3. Bir kişi ile asla paylaşılmaz.