Çocuk-Ergen Psikoloğu

Arama
Çocuk-Ergen Psikoloğu
 • Akademik Başarısızlık
 • Öfke Kontrol Problemleri
 • Kaygı (Sosyal Kaygı, Özgül Fobi, Sınav Kaygısı vb.)
 • Akran İlişkileri, Akran Zorbalığı
 • Boşanma Süreci
 • İdrar Kaçırma/Dışkı Kaçırma
 • Özgüven Eksikliği
 • Karşıt Olma/Yıkıcı Davranış
 • Ebeveynlik (Anne-Baba Tutumları)
 • Hafif Düzey Depresyon
 • Okul Korkusu/Okul Reddi
 • Akran/Kardeş Çatışması
 • Uyku Düzeni
 • Yeme Düzeni
 • Ergenlik Dönemi Sorunları
 • Stresle Baş Etme
 • Teknoloji Kullanımı