Anne- Baba Tutumlarının Çocuğa Etkisi

Arama
Anne- Baba Tutumlarının Çocuğa Etkisi

Bireyin kişiliği doğumdan başlayarak tüm yaşamı süresince toplumsal kurumlardaki yaşantılarla şekillenir. Anne babanın çocuk yetiştirme tutumları birçok sosyal ve çevresel etkenden daha önemli olup çocuğun sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimini etkiler. Ailenin sosyokültürel yapısının, ebeveynlerin çocuk yetiştirme değer ve inançlarını etkileyen önemli bir etmen olduğu kabul edilmektedir. Farklı toplumlarda anne babanın çocuk yetiştirme tutumları arasında farklılıklar olması, kültürel değerlerle açıklanabilir. Ancak çocuk yetiştirmede ‘ortak dil’ çok önemlidir.

Atölye çalışmamızda aslında anne-baba olarak birlikte geliştireceğimiz ‘ortak dil’ hakkında bilgileniyoruz.