Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Arama
Obsesif-Kompulsif Bozukluk

En ayırt edici özelliği sıklığının çok fazla olmasıdır. Kişinin aklında sürekli tekrarlanan ve uzaklaştıramadığı saplantı derecesindeki düşüncelere sahip olması durumudur. Düşünce ve dürtüler kişiyi ciddi şekilde rahatsız eder ve kişi kontrolsüz olarak bunların önüne geçemez. Kişiler bu obsesyonlara (saplantılara) karşı kompulsiyon (zorlantı) geliştirirler. Saplantıların önüne geçmeye çalışırlar. Mantıksız ve abartılı bulsalar da yine de yapmaya devam ettikleri hareketler tamamen saplantılarının önüne geçmeye yöneliktir. En sık rastlanan temizlik noktasında yaşanan tekrarlardır. Kadınlarda ve erkeklerde görülme oranı eşittir.