Sosyal Fobi

Arama
Sosyal Fobi

Baskı içerisinde büyümüş ya da geçmiş yaşantısı ile bağlantılı olarak çok sık travma tekrarı yaşayan bireylerde genel olarak toplum içinde küçük düşme ve toplum tarafından aşağılanma düşüncesi vardır. Topluluk içinde herhangi bir hata yapmaktan korkarlar ve konuşma yapma, seminer gibi toplulukların yer aldığı etkinliklerde bulunmaktan da kaçınırlar. Bunların dışında normal sosyal ortamlara girmekten de kaçınırlar ve davranışlarda mükemmel olmak isterler. Aksi halde dışlanacaklarını düşünürler. Beraber fiziksel tepkileri de beraberinde getiren sosyal fobi durumunu yaşan kişilerde kızarma, titreme, terleme, nefes alamama gibi durumlar izlenebilir.