Sosyal Hizmet Danışmanlığı

Arama
Sosyal Hizmet Danışmanlığı

Ülkemizde çıkarılan 5799 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa göre "Sosyal Hizmetler"; kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür”

Bilimsel ilke, yöntem ve teknikler aracılığıyla toplumsalı hedefleyerek insanlara hizmet etmeyi amaçlayan bir dayanışma ve yardım etme mesleğidir.

İnsanların birlikte yaşamaya başladığı çok eski zamanlardan beri engelli, yaşlı, çocuk, yoksul vb. gibi yardıma muhtaç kesimin var olduğu da bilinmektedir. Bu eski dönemlerde insanlar, gruplarındaki bu bakıma muhtaç bireylere yardımseverlik ve hayatta kalma duygularıyla, sonrasında ise dinlerin ortaya çıkmasıyla din kuralları gereği destek olmuşlardır. Ancak olumsuz koşullar, sosyal bilimlerin ortaya çıkmasına ve sosyal hizmetlerin profesyonelleşmesine yol açmıştır. Eskiden beri var olan yoksulluk, engellilik, yaşlılık, aile sorunları, suçluluk gibi sorunlara, modernleşmeyle eklenen köyden kente göçle başlayan yalnızlık, işsizlik, evsizlik, çocuk suçluluğu, ağır ve güvencesiz çalışma koşulları gibi yeni sorunlar eklenmiştir. Bu durum yardımseverlik, vicdani, ahlaki amaçlarla sunulan sosyal hizmetlerin yetersiz kalmasına sebep olmuş ve örgütlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Merkezimizde faaliyet gösterecek olan Sosyal Çalışma Uzmanın Disiplini;

  • İhtiyacı olan bireye, çevresi içinde sorun çözme ve gelişimsel kapasitesini artırma konusunda yönlendirme yapmak
  • İhtiyacı olan bireyleri gerekli kaynak, hizmet ve fırsatı sağlayan sistemler ve kurumlarla bağlantılar kurmak,
  • Sosyal hizmet sağlayan sistemlerin etkili ve insancıl olarak işlevlerini yerine getirmesini sağlamak,
  • Risk altındaki bireyleri, grupları güçlendirerek sosyal ve ekonomik adaleti sağlamayı amaçlamıştır.

Amacı, herkesin yaşam niteliğinde karşılıklı olarak doyumlu ilişkiler geliştirmesini ve sürdürmesini sağlamak olan sosyal hizmet uzmanı merkezimizde randevulu olarak görüşmelerini bireysel yürütmektedir.