Sosyolog

Arama
Sosyolog
  • Aile içi iletişime destek
  • Gençlerin yeni yaşam rutinine uyumu
  • Pandemi sürecinde ve sonrasında yaşam rutini planlama
  • Yalnızlık
  • Aidiyet duygusu
  • Yeni sosyal yaşamın inşası